<
zondag 20 mei 2018 Happy OosteinderInleiding
 

Roeien met de riemen die je hebt: leer- of gedragsproblemen

 

Een roeiles. Alle kinderen zitten in een boot. De opdracht is om naar de overkant te gaan, elk kind in zijn eigen bootje. Het is geen wedstrijd, maar ze mogen er ook niet de hele dag over doen. Sommigen steken gelijk van wal en hebben de slag al snel te pakken. Anderen hebben er merkbaar meer moeite mee. Ze gaan langzamer, houden geen koers, scheppen vooral lucht met hun spanen of draaien rondjes. De leerkracht probeert per roeier te achterhalen wat eraan schort. Johan tilt zijn linker roeispaan in de lucht: 'Er zit een hartstikke groot gat in, dat is niet eerlijk!'

Nee, eerlijk is het niet: Je moet roeien met de riemen die je hebt. Een scheve roeispaan of eentje met een gat erin betekent niet dat je niets meer kunt, maar wel dat je hem anders moet hanteren om vooruit te komen. En de leraar heeft het er maar druk mee: 28 verschillende roeiertjes in de klas. Eén algemene roei-instructie voldoet niet, per kind moet uitgezocht worden op welke manier het zijn bootje het beste vooruit krijgt.

Stel nu dat een kind geen armen heeft. Dan vinden wij het met zijn allen heel normaal dat we voor aanpassingen zorgen. Een speciaal bootje, extra hulp. Niemand zal zeggen dat dat niet eerlijk is. Iedereen snapt dat het kind niet kan roeien als de anderen. De oorzaak is duidelijk. Maar wat als een kind zich anders gedraagt? Als het hem wel lukt om 1 minuut stil te werken, maar 2 minuten nog te lang is? Als een kind niet goed uit zijn woorden komt of om zich heen slaat? Dan kijken we vaak niet naar de oorzaak. We zien het gedrag, oordelen daarover en pakken dit aan. En het helpt vaak ook nog. Tenminste voor even dan. Want de oorzaak hebben we niet gezien en daarin is niets veranderd.

Over sociale vaardigheden wordt heel veel gedacht en gesproken. Vaak wordt het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling als aparte vak gezien. Net als rekenen en taal. Maar het is de uitdaging om de sociale ontwikkeling te integreren in het gehele lesgeven. En daarbij konden we wel wat hulp konden gebruiken. Die hulp vonden we in Charlotte Visch. Charlotte werkte 13 jaar in het basisonderwijs. Zij studeerde daarnaast pedagogiek. Maar in haar zoektocht naar hoe kinderen gelukkig kunnen worden met zichzelf en met elkaar kwam zij uit bij de psychotherapie. Sinds 1996 heeft zij haar eigen praktijk voor integratieve kindertherapie met een directie link naar het onderwijs.


Samen met Charlotte, alle leerkrachten, het zorgteam en directie zijn we aan de slag gegaan met 1 doel:

Een warm en veilig schoolklimaat.

Gelukkige kinderen in een gelukkige wereld, te beginnen bij de Oosteinder

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT