<
zondag 20 mei 2018 Integratief lerenAnekdotesVanuit de ouders
 

Anekdotes vanuit de ouders.

 

Aan ouders waarvan hun kinderen individueel gewerkt hebben met de leerwijzers hebben wij vanuit de school de volgende twee vragen gesteld:

1.       Heeft u veranderingen opgemerkt bij uw kind? Zo ja, wilt u deze veranderingen met ons delen en aangeven wat u heeft opgemerkt?

Dit kan op vele gebieden zijn: bij u thuis, met vriendjes en vriendinnetjes, in de klassensituatie of bij het herkennen en aangeven van eigen gevoelens. Maar ook op het gebied van groei in de ruimste zin van het woord (leerresultaten/cognitief of sociaal/emotioneel) en zelfvertrouwen van uw kind.

Uw bevindingen zijn voor ons zeer waardevol. U kunt uw reactie, schriftelijk of mondeling,  tijdens de ouderavond overbrengen.

2.       Zouden wij uw ervaringen anoniem op de website mogen zetten bij integratief leren? Dan wordt het onder de button ‘anekdotes ouders’ geplaatst.

                   Hieronder een opsomming uit de verschillende mondelinge of schriftelijke reacties die wij terug hebben gekregen.

 

-          We zijn heel enthousiast over de pilot!

-          We vinden dat er heel respectvol en integer met ons kind is omgegaan en dat er gericht aandacht is geweest voor het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling als ook de schoolse vaardigheden.

-          Onze zoon is meer gaan nadenken voor hij een reactie geeft.

-          De woedeaanvallen zijn minder geworden.

-          Zijn zelfvertrouwen is gegroeid daarbij ook zelfstandigheid thuis.

-          In de rouwverwerking bij het verlies van een dierbare heeft ze veel steun gevoeld.

-          De gesprekjes met haar en de leerwijzers zijn heel ‘klein’ geweest maar hebben grote stappen opgeleverd.

-          Wat ons betreft zou dit goed zijn om in elke klas integratief leren toe te passen.

-          Ze vond het erg jammer dat de leerwijzers weggingen, dit heeft ze thuis benoemd.

-          Onze dochter ging met veel plezier met de leerwijzers mee. Ze verheugde zich op de dagen dat ze er waren en vertelde daar enthousiast over

-          Ouders zien zelfvertrouwen terugkomen bij hun kind. Hun kind geeft aan het jammer te vinden dat ze er niet meer zijn.

-          De gevoelsmeter heeft haar geholpen om haar eigen gevoelens beter te voelen en te begrijpen.

-          Bewustwording van haar manier van leren is er gekomen en daardoor meer rust.

-          Jammer dat ze er niet meer zijn.

-          Het aanwezig zijn van deskundigheid en een luisterend oor in de klas werd als zeer fijn ervaren.

-          Tijdens de individuele begeleiding heeft ze positieve ankers (nav haar kwaliteiten)gemaakt met de leerwijzer die ze dan tijdens ‘spannende’ momenten in kon zetten.

-          Ze kan en durft beter aan te geven wat ze nodig heeft.

-          ‘In de klas is veel veranderd’ geeft ze thuis aan. ‘iedereen is blijer, liever, aardiger en rustiger’.

-          Ze heeft de één op één aandacht als heel prettig ervaren en dat heeft haar als persoon sterker gemaakt

-          Hij is thuis beter aanspreekbaar op zijn gedrag en heeft meer inzicht in zijn eigen bijdrage aan zijn gedrag.

-          Wij zien eigenlijk op alle gebieden een verbetering, niet alleen op school maar ook thuis.

-          Meerdere ouders gaan buitenschool om naar de leerwijzers dan wel voor het leren of voor integratieve kindertherapie of een combinatie van beide.

-          Doordat ze de verschillende emoties nu beter kan benoemen, is haar zelfbeeld ook verbeterd.

-          We zijn ontzettend verheugd dat de combinatie van de leerwijzers met de integratieve training als resultaat heeft dat hij ’s nachts kan omgaan met bang zijn en daardoor beter slaapt.

-          Door de aparte leerwijzerbegeleiding heeft hij een bijzondere cognitieve slag gemaakt heeft. Zijn CITO toets score op rekenen is van de allerlaagste score naar een gemiddelde score gestegen.  Het lezen is vooruit gegaan en hij heeft meer zin om aan een verhaaltje te beginnen.

-          Emotioneel heeft het hem geholpen.

-          Hij werd gewezen op het leren omgaan met rust en niet teveel zaken in zijn hoofd te stoppen waardoor hij erg in de war geraakt.

-          Haar zelfvertrouwen is verbeterd.

-          Ze geeft zelf aan dat ze, door de hulp die ze gekregen heeft van de leerwijzers, het lezen en rekenen makkelijker vindt geworden.

-          Qua leerresultaten zien wij verbeteringen.

-          Ze vindt het in elk geval erg jammer dat ze voor nu weggaan.

-          We hebben het gevoel dat het goede contact tussen de leerkrachten en de leerwijzers hier ook aan heeft bijgedragen.

-          Wat ons betreft een groot dankjewel en compliment voor zowel de leerwijzers als de leerkrachten!

 

 

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT