<
zondag 20 mei 2018 Integratief lerenBegeleiding kinderen en leerkrachten
 

Begeleiding van de kinderen

In de betreffende groepen komen 1 of 2 momenten per week de leerwijzers van Treen je Breen. De leerwijzers gaan in de groep met de leerkracht én met de kinderen aan het werk.

Daarnaast gaan de leerwijzers ook buiten de groep met individuele kinderen of in kleine groepjes aan het werk. Als er sprake is van structurele hulp, wordt u door middel van een RT briefje op de hoogte gebracht.

De reguliere leerstof en toetsen komen gewoon aan bod.

 

 Leerkrachten in samenwerking met de leerwijzers

 • De leerkracht is eindverantwoordelijke van de klas en zal het belang van de klas altijd behartigen.

 • De leerwijzers begeleiden de leerkrachten om op hun eigen wijze integratief leren in de klas te integreren.

 • Leerkrachten geven ruimte aan leerlingen om te laten zien wat ze nodig hebben. 

 • Wekelijks is er een overlegmoment tussen de leerkracht en de leerwijzers.

 • Er vinden gezamenlijke evaluatiemomenten tussen leerwijzers, leerkrachten en de directie plaats.

   

  De leerwijzers leren de leerkrachten onder andere de kracht van taalgebruik. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Je kunt het nog niet, en het gaat je lukken.   
 • Iedereen heeft emoties en jij heb je eigen tempo om te kijken welke emoties jouw leren beïnvloeden en kunnen steunen.
 • Iedereen kan leren. Jij hebt je eigen manier van leren en die ga je vinden. Leren gaat ook voor jou makkelijker worden.

 • Je bent de moeite waard om eigen ‘meester’ te kunnen zijn in het leren, zodat je anderen kunt uitleggen hoe het moet. Als jij ‘meester’ bent, dan heb je het helemaal begrepen.

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT