<
zondag 20 mei 2018 Integratief lerenDoelen
 

Doelen

      
  • Een optimale klassensituatie creëren om te komen tot leren.

  • Een klas waar emoties mogen zijn. Waar leerlingen een basis van geluk ervaren, door een balans tussen positieve en negatieve emoties. Waar in de klas openheid en veiligheid is om datgene te uiten wat een leerling nodig heeft in het cognitieve proces en het emotionele proces.

  • Een klas waar leerlingen de mogelijkheid krijgen en nemen om hun potentie op cognitief, sociaal en emotioneel vlak zichtbaar te maken. Waarbij het uitgangspunt is dat als één leerling in de klas ongelukkig is, is de hele klas ongelukkig. Sociaal is er een sfeer waar openheid op een veilige manier kan zijn.

  • Treen je Breen werkt al meerdere jaren individueel of in kleine groepjes met kinderen. Wij willen bekijken of deze succesvolle aanpak ook mogelijk is om schoolbreed toe te passen in de klassensituatie.


 

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT