<
donderdag 19 april 2018 Integratief lerenInleiding
 

Inleiding

Ontwikkelen doen we samen.
Op de Oosteinder willen we ons blijven ontwikkelen. We vragen ons constant af: Wat gaat goed en wat kunnen we verbeteren? Zo vinden we het belangrijk om rekening te houden met verschillen in leerstijlen van kinderen.

Zowel de Oosteinder als ‘Treen je breen’ vinden dat leren pas effectief is als een kind zich veilig en gelukkig voelt op school. Dat zijn naar ons idee de fundamentele voorwaarden voor een kind om tot leren te komen.

In het schooljaar 2014-2015 zijn wij gestart met drie groepen aan het traject Integratief leren, ‘Leren vanuit de aanpak en strategie van het kind’.
In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met 10 groepen, alle groepen 3 t/m 7 krijgen 1 of 2 keer per week de leerwijzers op bezoek.
In schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met 14 groepen, alle groepen 1 t/m 8 krijgen 1 of 2 keer per week de leerwijzers op bezoek.
Dit schooljaar 2017-2018 gaat het traject verder op school met 10 groepen, 1 of 2 keer per week de leerwijzers op bezoek.


Wat heeft ons doen besluiten om het schooljaar 2017-2018 verder te gaan met het traject ‘integratief leren’.
- De enthousiaste reacties van de kinderen en hun ontwikkeling.
- De positieve geluiden die we hebben ontvangen van ouders.
- De leerzame en waardevolle ervaringen van de leerkrachten.

Hoe pakt ‘Treen je breen’ het aan?
De lesmethodes die we op de Oosteinder hanteren, schrijven een bepaalde vorm van uitleg en aanpak voor. Als een kind het niet snapt, leggen we het nog een keer uit. Begrijpt het kind het daarna nog niet, leggen we het op een andere manier uit. Daarnaast delen we de groepen in op beheersniveau van de lesstof.
‘Treen je breen’ kijkt meer naar de individuele leerling en hoe dat kind leert. Wat zijn haar of zijn leer strategieën / aanpakken? Hoe pakt het kind een probleem aan? Als je als leerling zelf bewust wordt van deze aanpak, kun je die zelf gaan inzetten waardoor het leren gemakkelijker gaat. En als de leerkracht die strategieën ook gaat ontdekken bij alle kinderen, kan deze de kinderen goed begeleiden in hun leerproces.

Hoe gaat het in de praktijk?
In de betreffende groepen komen 1 of 2 ochtenden per week de mensen van ‘Treen je breen’, hierna genoemd de leerwijzers. De leerwijzers gaan in de groep met de leerkracht én met de kinderen aan het werk. Te beginnen met een kennismakingsochtend.
Daarnaast gaan de leerwijzers ook buiten de groep met individuele kinderen of in kleine groepjes aan het werk. De reguliere leerstof en toetsen komen gewoon aan bod. De leerkracht blijft het aanspreekpunt voor de groep en heeft de leidende rol in dit proces.
De driehoek; kind, ouders en school vormt een belangrijk onderdeel van ons onderwijsproces. De effecten van dit traject worden dan ook besproken tijdens de oudergesprekken

 

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT