<
zondag 20 mei 2018 Integratief lerenIntegratief leren
 

Integratief leren van Treen je Breen

  • Iedere leerling krijgt wat nodig is om gelukkig en succesvol te zijn.
  • Ieder kind wordt uitgedaagd om zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen.
  • Als je de lesstof aan een ander kunt uitleggen dan beheers je de kennis echt.
  • De Tol © Treen je Breen 

De Tol © Treen je Breen; bij alles wat je doet zijn emoties betrokken.

Een tol staat soms mooi rustig op één plek te draaien en op andere momenten schiet de tol heen en weer. De tol wordt als symbolisch, tastbaar object gebruikt om onderstaande aan de kinderen uit te leggen.

Iedereen heeft zo’n tol. Hoe draait jouw tol?

 

De kinderen hebben tijdens de kennismakingsochtend bij de verschillende spelletjes positieve en negatieve emoties ervaren. Het was soms spannend en soms bemerkte je plezier. Dit had invloed op het uitvoeren van de opdrachten. Zo is dat ook met leren.

De tol kun je in vier elementen onderverdelen; emotioneel, sociaal en cognitief en fysiek. Voor de kinderen hebben we de volgende onderverdeling gemaakt: gevoel, vrienden, taal en rekenen en lichaam

 

Emotioneel/ gevoel

We willen de kinderen bewust maken van de invloed van emoties op leren.

Negatieve emoties mogen er zijn. Ze zijn zelfs nodig om te kunnen leren.

Positieve emoties zijn belangrijk om je lekker te voelen.

Soms komen er tranen of soms durf je nog even iets niet te zeggen, dat is oké. Zoek een manier om het duidelijk te maken.

Iedereen heeft zijn eigen manier van laten zien hoe het met hem/haar gaat.

 

Cognitief/ taal en rekenen

Samen met de leerkracht en de leerwijzers van Treen je Breen gaan de kinderen zoeken naar wat JIJ nodig hebt.

Iedereen denkt en leert anders.

Eerst moet er veiligheid en balans in je emoties zijn, dan pas kun je gaan leren.

 

Sociaal/ vrienden

Als je het nog niet hardop in de klas durft te zeggen wat je naar of vervelend vindt, schrijf het dan anoniem op en stop jouw vragen en onderwerpen die je besproken wilt hebben in de brievenbus in de klas.

Iedereen heeft de mogelijkheid om zich te uiten en om te reflecteren.

 

Fysiek / lichaam

Door een lichamelijke belemmering (denk aan gehoorproblemen of een oogafwijking)

kan het kind niet  optimaal leren.

 

De tol van een kind kan op bepaalde momenten behoorlijk heen en weer bewegen. Eén van de oorzaken kan zijn dat een kind aan het groeien is en zijn of haar grenzen aftast. 

 

De tol is een middel voor leerkrachten om het individuele kind te begeleiden naar een goede balans.

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT