<
zondag 20 mei 2018 Integratief lerenVervolg op Happy Oosteinder
 

Vervolg op Happy Oosteinder

In het schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met ‘Happy Oosteinder’, zie: http://www.oosteinderschool.nl/HappyOosteinder/Inleiding.aspx.

 

Wat al jaren in ons schoolplan (2003) en schoolgids staat, hebben wij via Happy Oosteinder nog meer vorm gegeven in de school. Op bladzijde 3 van onze schoolgids staat o.a.; ‘De school moet een plek zijn waar een kind zich veilig voelt, serieus genomen wordt en als individu benaderd wordt. Hierin zit de basis voor goed onderwijs: als uw kind met plezier naar school gaat, zal het met plezier streven naar goede resultaten”.

 In het voorjaar van 2014 zijn wij in contact gekomen met Treen je Breen.  Treen je Breen heeft dezelfde uitgangspunten als wij.

‘Dat leren pas effectief is als een kind zich veilig en gelukkig voelt op school’. Aangezien de leerwijzers van Treen je Breen en de leerkrachten van de Oosteinder geschoold zijn door Charlotte Visch van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (waar Charlotte Visch de grondlegger is), spreken wij ook dezelfde taal.

 De leerwijzers van Treen je Breen begeleiden leerlingen, leerkrachten én ouders. Zij gaan uit van de kracht van het individu en stellen dit centraal in elke vorm van begeleiding. Elk individu leert op zijn eigen manier. Leren is zelfstandig functioneren in studie-, werk- of thuissituatie, waarin denken, voelen en handelen in overeenstemming zijn. Of het gaat over cognitief leren tijdens een studie, leren je professionaliteit te vergroten of leren afstemmen met de leerling, zoon of dochter, om optimaal te kunnen leren is rust en veiligheid nodig. Rust in het emotionele brein is een voorwaarde om het cognitieve brein optimaal te laten werken.

Voor ons als school kwamen nu twee elementen samen; je als kind veilig en gelukkig voelen én het leren leren van het kind. Vandaar dat wij Treen je Breen hebben uitgenodigd op school. Treen je Breen heeft in juni 2014 een presentatie gegeven aan het team over hun werkwijze en het traject van integratief leren. Daarna hebben collega’s zich kunnen aanmelden om deel te nemen hieraan. Na het eerste succesvolle schooljaar krijgt dit traject een vervolg in het schooljaar 2015- 2016.

 

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT