<
vrijdag 22 juni 2018 SchoolMR
 

Informatie over de Medezeggenschapsraad van de Oosteinderschool

 

Ouders en (onderwijzend) personeel hebben recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Dat is wettelijk geregeld. De Oosteinderschool heeft natuurlijk ook een Medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken als geldbesteding, het gebruik van gebouwen, de aanschaf van nieuwe lesmethoden, veiligheid op en rondom school, de schoolgids, het zorgplan, verbeteringen in het onderwijs, het schoolreglement en bijvoorbeeld samenwerking met andere scholen.

 

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft drie soorten rechten; instemmingsrecht (hierbij mag zonder onze instemming geen besluit worden genomen), adviesrecht (hierbij krijgen we de gelegenheid om advies uit te brengen, maar ons standpunt hoeft niet te worden overgenomen, wel moet er serieus op gereageerd worden), en initiatiefrecht (dit biedt ons de mogelijkheid om zelf onderwerpen aan te dragen). De wet bepaalt voor welke onderwerpen de MR welk soort recht heeft.

 

Als MR letten we vooral op de consequenties die een besluit heeft voor alle ouders, leerlingen en teamleden, die ermee te maken krijgen. Vandaar ook de gemengde samenstelling van de MR. Er zitten ouders en teamleden in de MR, ieder met drie vertegenwoordigers. Ouders en teamleden hebben ieder hun eigen beleidsgebieden waarop zij instemmings- of adviesrecht hebben. Uiteindelijk vormen de MR-leden gezamenlijk het standpunt van de MR.

 

De MR van de Oosteinderschool heeft ook overleg met de MR-leden van de andere scholen die onder onze Stichting Katholiek Onderwijs (SKOA) vallen. Dit gebeurt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

 

Als er onderwerpen zijn waarvan u denkt dat wij ze moeten bespreken in de MR, dan kunt u contact opnemen met één van de MR-leden. Het algemene mailadres van onze MR is: mr-oosteinderschool@hotmail.com


Om kennis te maken met de MR-leden kunt u hun filmpje bekijken. Hiervoor moet u ingelogd zijn.
Klik hier voor het filmpje.

 

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT