<
vrijdag 22 juni 2018 SchoolOudercommissieAlgemeen
 

Adverteerders 2017-2018

De Oudercommissie (OC)
                       
De oudercommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. Een lid wordt gekozen voor 3 jaar, waarna een volgende periode van 3 jaar kan volgen.
De OC helpt mee met de organisatie en ondersteuning bij alle extra activiteiten die we de kinderen aanbieden, zoals Sinterklaas, Kerst, Schaatsfeest, Carnaval, Pasen, schoolreisje, sportdag, kamp, afscheidsavond groep 8 en allerlei culturele activiteiten.

Daarnaast zet de OC zich in om, samen met ouders en het team van school, de kinderen de mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan verschillende sportactiviteiten in competitievorm tegen ander scholen. Bijvoorbeeld handbal-, volleybal, waterpolo-, korfbal-, minivoetbal- toernooi, de atletiekdag en de typische Aalsmeerse “Juniorpramenrace”.
Dit vinden we belangrijk omdat:
- de kinderen die eerder hebben deelgenomen zeer enthousiast waren;
- we denken hiermee een positieve bijdrage te geven aan het welzijn van de kinderen (zowel conditioneel als op sociaal gebied);
- de kinderen hierdoor met diverse sporten kennis kunnen maken.
Graag verwijzen wij naar de “sport” button op de website van de school voor actuele informatie en werkwijze.

Aan u, als ouder of verzorger, wordt jaarlijks een ouder bijdrage gevraagd. Van dit bedrag worden de vele extra activiteiten bekostigd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Zonder deze bijdrage is de organisatie van de vele activiteiten niet mogelijk!

Met behulp van de vrijwillige bijdrage kunnen we in staat gesteld worden extra investeringen te doen, waar alle kinderen plezier van hebben. Hierbij kunt u denken aan geluidsapparatuur, speelgoed en speeltoestellen voor binnen en buiten, etc.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar of in de eerste week nadat uw kind op school gekomen is, krijgt u via de leerkracht van uw kind een gezinsformulier. Dit gezinsformulier met begeleidend schrijven kunt u ook vinden onder de button “Oudercommissie”

Voor het schooljaar 2017-2018 vraagt de OC de volgende bijdragen:
Ouderbijdrage per kind*,  (€1,85 per maand x 10 schoolmaanden)     €18,50
Schoolreisje* (groep 1 t/m 7)                                                                €25,00
Kampgeld+musical*(groep 8)                                                                €85,00
Vrijwillige bijdrage    

* een jaarlijkse indexering van maximaal 5% is mogelijk.

Bovenstaande bijdragen gelden voor het schooljaar 2017-2018 en de oudercommissie behoudt zich ieder schooljaar het recht voor dit samen met de directie en medezeggenschapsraad (MR) aan te passen met een maximale jaarlijkse indexering van 5%.

Alle kinderen nemen deel aan alle activiteiten die tijdens schooluren plaatsvinden. Ouders die principiële bezwaren hebben tegen één of meerdere activiteiten dienen dit voor inschrijving met de directie te bespreken. Voor al deze extra activiteiten op school hebben wij uw hulp hard nodig en we hopen dan ook dat wij op u mogen rekenen!

 

Emailadres oudercommissie: oc@oosteinderschool.nl

Om kennis te maken met de OC-leden kunt u hun filmpje bekijken. Hiervoor moet u ingelogd zijn.
Klik hier voor het filmpje.

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT