<
zondag 20 mei 2018 SchoolTussen Schoolse Opvang
 
TussenSchoolseOpvang (TSO)
Rkbs De Oosteinder biedt de mogelijkheid om uw kind op school te laten overblijven. Wij hanteren hierbij een virtueel strippenkaartsysteem waarbij u strippen kunt kopen door het gewenste bedrag (minimaal € 15,-- of een veelvoud daarvan) over te maken naar bankrekeningnummer NL15 RABO 0133 2335 53 t.n.v. TSO De Oosteinder onder vermelding van de naam van uw kind zoals uw kind op school geregistreerd staat en tevens de groep waar uw kind in zit.

De prijs van één strip is € 1,50 en deze worden per tientallen verkocht. Om een negatief saldo te voorkomen is het de bedoeling dat u vooraf strippen koopt en niet achteraf. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar ana@oosteinderschool.nl

Alvast bedankt namens de TussenSchoolseOpvang (TSO) werkgroep.
Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT