<
donderdag 19 april 2018 SchoolZorgCito leerlingvolgsysteem
 
Het cito leerlingvolgsysteem

De leerlingen worden bij ons op school door middel van het Cito Leerling Volg Systeem. Dit geeft ons betrouwbare informatie over de vorderingen van leerlingen als individu en van de groep als geheel. Bovendien krijgen we zo inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op school. Deze toetsen (Cito toetsen) worden door de leerkrachten en interne begeleiders geanalyseerd.
Indien nodig wordt er door de leerkracht een handelingsplan of groepsplan gemaakt.
Als een kind op een ander leerniveau functioneert dan de rest van de groep, worden de toetsen op functioneringsniveau afgenomen.
De Cito toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen; in de periode januari/februari en in de periode mei/juni.
Welke toetsen wij afnemen en in welke periode kunt u terug vinden in de toetskalender.
Bij het tweede en derde rapport van uw kind ontvangt u een uitdraai van het Cito LOVS, waarin u het niveau en de groei per vakgebied van uw kind kunt zien. 


De Cito- toetskalender

 

Januari/februari

Mei/juni

Groep 1

 

Taal voor kleuters

Ordenen

Groep 2

Taal voor kleuters

Ordenen

Taal voor kleuters

Ordenen

Groep 3

Rekenen en wiskunde M3

Leestechniek M3

SVS M3

DMT

Rekenen en wiskunde E3

Leestechniek E3/Leestempo E3

SVS E3

DMT

Begrijpend lezen E3

Groep 4

Rekenen en wiskunde M4

Leestempo M4

SVS M4

DMT

Begrijpend lezen M4

Rekenen en wiskunde E4

Leestempo E4

SVS E4

DMT

Begrijpend lezen E4

Groep 5 en 6

Rekenen en wiskunde M5/M6

Leestempo M5/M6

SVS M5/M6

DMT

Begrijpend lezen M5/M6

Rekenen en wiskunde E5/E6

Leestempo E5/E6

SVS E5/E6

DMT

 

Groep 7

Rekenen en wiskunde M7

Leestempo M7

SVS M7

DMT

Begrijpend lezen M7

SVS E7

SVS WW E7

DMT

Entreetoets (april/mei)

Groep 8

Rekenen en wiskunde M8

SVS M8

SVS M8 WW

DMT

Begrijpend lezen M8

Verplichte eindtoets (april)

 

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT