<
zondag 20 mei 2018 SchoolZorgKindercoach
 

Kindercoach

Kinderen worden soms belemmerd in hun functioneren op school. Ze hebben 'volle' hoofden, vinden het lastig zich te concentreren of hebben moeite nieuwe dingen te leren.

Sommige kinderen hebben faalangst, zijn snel boos of niet gemotiveerd om te leren.

Ook zien we kinderen die problemen ervaren in de omgang met andere kinderen, waardoor samenwerken en samen spelen niet goed lukt.

Wat kan een kindercoach doen voor deze kinderen?

Samen met het kind wordt gekeken waar het tegenaan loopt en waar het een oplossing voor nodig heeft.

Ieder kind is uniek en komt dus met een unieke vraag. Daardoor is de coaching altijd anders. En is er geen vaste werkwijze of route.

Uitgangspunt van het coachen is het kind en zijn beleving. Daarbij is informatie van ouders en leerkrachten ondersteunend.

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Eerst onderzoeken we (kind en coach) wat het doel van de coaching gaat worden: beter voor jezelf opkomen, minder snel boos worden, beter concentreren, et cetera.

Als het doel duidelijk is, kijken we wat er nodig is om het te verbeteren. Daarmee ontdekt het kind ook 'de hobbel' die in de weg zit.  Dit doen we door er over te praten, te tekenen en te spelen.

Er zijn verkleedkleren, waarmee je jezelf kunt 'omtoveren' tot een superheld, die dingen durft te doen die heel spannend zijn. Met de handpoppen kun je een ruzie naspelen en oplossen. In een spelletje 'Doolhof' loop je tegen onverwachte hindernissen op, die met geduld en doorzettingsvermogen te overwinnen zijn.

    

Met verf of klei geven kinderen op een creatieve manier vorm aan hun kwaliteiten en groeit hun zelfvertrouwen.

Er zijn vaardigheden die geoefend kunnen worden, zoals de 'doe slimmer boom' ( zie http://www.oosteinderschool.nl/HappyOosteinder/Doeslimmer.aspx )

En soms kan het nodig zijn om conflicten op te lossen via de 'oude koeien' methode. ( zie http://www.oosteinderschool.nl/HappyOosteinder/OudeKoeien.aspx )

Welke kinderen?

Via de leerkracht en de Interne begeleiding worden kinderen opgegeven voor coaching.

Een traject bestaat uit circa 5 sessies en wordt onder schooltijd uitgevoerd.

Middels het zogenaamde RT-briefje worden ouders op de hoogte gesteld van de coaching. Ouders en leerkrachten kunnen informatie inbrengen voordat het traject start. Na afloop krijgen ouders een uitnodiging voor een gesprek, waarin de ontwikkelingen van het coaching traject worden besproken.

Wie ben ik?

Naam:                             Marjanne Roodenburg

Geboren op:                   26 0ktober 1968

Woonplaats:                   Aalsmeer

Werkzaamheden:          Leerkracht en kindercoach op de Oosteinder

Hobby’s:                         Zingen, tuinieren, lezen.

Favoriete uitspraak:     “Je leert meer van iemand door een uur met 
                                        hem te spelen 
dan door een jaar met hem 
                                        te praten”. - Plato -

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT