<
zondag 20 mei 2018 TopOndernemersDe werkwijzeBeoordelen
 

Beoordelen: de 3P’s

We werken met het model ‘ 3-P’s’. Dat betekent dat we tijdens Topondernemers aandacht besteden aan:

-          Presenteren (hoe verwoord ik het geheel)

-          Proces (hoe is het geheel tot stand gekomen)

-          Product (welke kennis heb ik eigen gemaakt)

 

TopOndernemers richt zich dus niet alleen op kennis maar ook op gedrag, vaardigheden en houding.

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT