<
zondag 20 mei 2018 TopOndernemersDe werkwijzeRegistratie
 

Registratie

In groep 5 werken de kinderen van de keuze van één opdrachtkaart naar méér opdrachtkaarten. Vanaf groep 6 werken mogen de kinderen een steeds vrijere keuze maken uit de 15 beschikbare kaarten per thema. Het is van belang te weten hoe lang kinderen over een kaart mogen doen, wanneer presentaties plaats vinden, wanneer de leerkracht een belangrijke kaart gaat behandelen, welke leerling met welke leerling werkt (de leerlingen kunnen individueel, in duo of in groepsverband werken). Dat is allemaal in het registratieformulier terug te vinden. Dit formulier wordt in de groepen 6,7,8 door de leerlingen zelf ingevuld. Natuurlijk hebben we hier voorwaarden aan verbonden. Zo kan een leerling niet alleen maar met één kerndoel bezig zijn of met dezelfde leerling.

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT