<
vrijdag 22 juni 2018 TopOndernemersDe werkwijzeWerkvormen en hulpkaarten
 

Werkvormen en hulpkaarten

TopOndernemers kent ongeveer 15 verschillende werkvormen. Deze werkvormen staan omschreven op de hulpkaart. TopOndernemers gaat ook uit van Meervoudige Intelligentie (MI).

 

Intelligentie betekent volgens de grondlegger van MI,  Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Gardner heeft MI het verst doorgevoerd, omdat hij ook niet-cognitieve vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit rekent tot subvormen van intelligentie.

Terug naar de les. Wat betekent dat? De verwerking van de kennis kan op verschillende manieren. Zo kan de verwerking van kaart over ‘Napoleon’ door middel van een toneelstuk gebeuren of door het schrijven van een verslag. Soms kunnen PowerPoints worden gemaakt of prezi’s. Waar een product aan moet voldoen (eisen) is vastgelegd in een hulpkaart.

De verschillende werkvormen zijn: folder maken, verslag maken, muurkrant maken, poster maken, werkstuk maken, powerpoint maken, uitlegplaat maken, tijdbalk maken, presentatie houden, interview doen.

Hoe je dit produkt maakt, staat beschreven in de hulpkaarten.

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT