<
zondag 20 mei 2018 TopOndernemersWat is TopOndernemers?Doelen
 

Doelen

De thema’s uit Topondernemers beslaan de kennisdoelen uit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld‘. Het gaat om de kerndoelen:
- Mens en samenleving
- Natuur en Techniek
- Ruimte                

- Tijd

 

Met Topondernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie).

Topondernemers is in combinatie met een gedegen mediatheek (een zeer rijke leeromgeving) een totaaloplossing voor het vak Wereldoriëntatie. Deze methodiek wordt al meerdere jaren op onze school gebruikt in de groepen 5 t/m 8.

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT