<
zondag 20 mei 2018 TopOndernemersWat is TopOndernemers?Passend bij de 21e eeuw en de Oosteinder.
 

Waarom past TopOndernemers zo goed bij het onderwijs in de 21e eeuw en bij de Oosteinder?

 

Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door het bedrijfsleven andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving.

Dat mensen door mobiel internet in contact kunnen zijn met anderen, informatie kunnen delen en kunnen samenwerken waar en wanneer ze maar willen, heeft een gigantische impact. Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men in dit verband nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren in de 21e eeuw skills als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict-vaardigheden een belangrijke rol spelen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs.

 

Bepaald moet worden wat de belangrijkste skills zijn en hoe het onderwijs daar het beste op kan inspelen. De rol van de leerkracht zal verder veranderen en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. Daarom vinden wij als school de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in onze visie.

 

Leerkrachten:

Wanneer leerkrachten openstaan om op een andere manier les te geven, om anders naar leerlingen te kijken, om anders met het cognitieve aspect om te gaan, om de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten en daarmee ook de verantwoordelijkheid en eigenaarschap anders in te richten, is TopOndernemers dé WO-methode in het Primair Onderwijs. Wij proberen dat als school zo dicht mogelijk te benaderen.

 

Ouders:

Wanneer ouders opstaan op een andere manier naar onderwijs te kijken dan alleen maar aandacht te besteden aan kennis en dat als basis ziet voor goed onderwijs binnen Wereldorientatie, dus ook openstaan voor presenteren, evalueren, leren leren, samenwerken, oplossingsgericht denken, integratie ICT is TopOndernemers dé WO-methode in het Primair Onderwijs.

 

Kind:

En het kind? Dat mag creatief denken, probleemoplossendgericht denken, ondernemerschap tonen, initiatiefrijke houding aannemen alsmede een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Dat wordt gekaderd aangeboden om samen kennisconstructie op te doen.

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT